Notat om Normeringsstatistikken

28-03-2019
Publikation Dagtilbud

Notatet forklarer, hvad Danmarks Statistiks Normeringsstatistik viser, hvordan den skal forstås, og hvorfor normeringerne er opgjort, som de er.

Notatet er opdateret d. 12. april 2019.

Hent publikationen