Tabelrapport: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

22-01-2019
Publikation Dagtilbudsaftale

Denne tabelrapport er et selvstændigt bilag til Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) analysenotat om kommunerne og dagtilbuddenes arbejde med fokusområderne i den styrkede pædagogiske læreplan, offentliggjort i 2018.

Tabelrapporten knytter sig til en analyserapport, som er bestilt af Børne- og Socialministeriet.

Hent publikationen