Analysenotat: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

22-01-2019
Publikation Dagtilbudsaftale

Dette analysenotat omhandler kommunernes og dagtilbuddenes nuværende og planlagte arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan, som trådte i kraft 1. juli 2018.

Notatet omhandler otte centrale fokusområder, som er udvalgt på baggrund af det pædagogiske grundlag i den styrkede pædagogiske læreplan og på baggrund af de pejlemærker, som Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis for styrket faglighed og ledelse har udviklet i efteråret 2017.

Analysenotatet er den første afrapportering i forbindelse med Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) evaluering af den styrkede pædagogiske læreplan i perioden 2018-20, som EVA udarbejder for Børne- og Socialministeriet.

Hent publikationen