Perspektiver på moderne forældreansvar og børneopdragelse

14-06-2018
Publikation Opdragelsesdebat

Børne- og socialminister Mai Mercado igangsatte i januar 2018 en debat om moderne børneopdragelse. Omdrejningspunktet i initiativet har været at understøtte en vidensbaseret, konstruktiv, respektfuld og bred debat om opdragelse. Blandt andet blev der nedsat et uafhængigt debatpanel, som i denne rapport kommer med 13 perspektiver og 10 handlingsforslag omhandlende børneopdragelse.

Hent publikationen