Afrapportering om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange

26-06-2018
Publikation Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Som led i aftalen "Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet" blev det besluttet at nedsætte et tværministerielt udvalg om bedre udveksling af relevant viden om børn i overgange mellem hjem (herunder sundhedsplejen) og dagtilbud og fritidstilbud og skole med inddragelse af KL og andre relevante interessenter og eksperter. Læs afrapporteringen her.

Hent publikationen