Velfærdspolitisk Analyse: Personale i daginstitutioner - normering og uddannelse

09-07-2018
Publikation Dagtilbud Velfærdspolitisk analyse

Denne analyse ser nærmere på normeringen i daginstitutioner og det pædagogiske personales uddannelsesniveau på tværs af kommuner. Resultaterne viser, at der er sammenhæng mellem antallet af børn per ansat og personalets uddannelse. Selvom mange kommuner har en normering, der er tæt på de øvrige kommuners, så har kommuner med et lavere antal børn pr. ansat generelt en lavere andel pædagogisk uddannet personale. Omvendt har kommuner med et højere antal børn pr. ansat generelt en højere andel personale med en pædagogisk uddannelse.

Hent publikationen