Resultater fra gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger for regnskabsåret 2016

17-12-2018
Publikation

Denne rapport omhandler Børne- og Socialministeriets tilsyn med kommunernes hjemtagelse af statsrefusion på ministeriets område for regnskabsåret 2016.
Gennemgangen viser, at der samlet er konstateret en forringelse i kommunernes administration af de udgiftsområder på ministeriets område, der enten helt eller delvist finansieres af staten via statsrefusion, sammenlignet med regnskabsåret 2015.

Hent publikationen