Kort fortalt - Privatinstitutioner på dagtilbudsområdet

02-04-2018
Publikation Dagtilbud Kort fortalt

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af landets daginstitutioner der er privatinstitutioner.

Hent publikationen