Kort fortalt: Daginstitutioner og økonomiske fripladser

01-05-2017
Publikation Kort fortalt Dagtilbud

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor i landet børn i daginstitutioner forventes at få gavn af regeringens initiativ ”Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner”. Resultaterne viser, at børn der kan få gavn af initiativet, er bredt fordelt over hele landet.

Hent publikationen