Kort fortalt: Normering i daginstitutioner på tværs af kommuner

19-12-2017
Publikation Dagtilbud Kort fortalt

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på normeringen i kommunale og selvejende daginstitutioner i de 78 kommuner, der pt. indgår i Danmarks Statistiks nye normeringsstatistik. Opgørelsen viser, at kun få kommuner skiller sig ud ved at have noget lavere eller noget højere normeringer end de fleste andre kommuner.

Hent publikationen