Kort fortalt: Kommunale forskelle i uddannet personale i daginstitutioner

14-12-2017
Publikation Kort fortalt Dagtilbud

Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvor stor en andel af det pædagogiske personale, der har en pædagoguddannelse i kommunale og selvejende daginstitutioner. Analysen viser, at mange kommuner ligger omkring samme niveau. Men der er relativt store forskelle på kommunerne med de højeste og de laveste andele af pædagogisk personale med en pædagoguddannelse. Det gælder også, hvis man inddrager personale med andre pædagogiske uddannelser, fx PAU.

Hent publikationen