Pakke om forældresamarbejde i dagtilbud

18-03-2019
Nyhed Dagtilbud

Børne- og Socialministeriet offentliggør i dag en pakke om det gode forældresamarbejde i dagtilbud.

Forældresamarbejde

Pakken er henvendt til ledere og pædagogisk personale og kan inspirere til, hvordan man opbygger en tillidsfuld relation, som alle forældre kan deltage i.

Pakken består af dialogkort, en film, en forskningskortlægning samt en håndbog, der beskriver tre veje til det gode forældresamarbejde.

Forældresamarbejdet om barnets trivsel og udvikling er en vigtig del af det fælles pædagogiske grundlag. Det gode forældresamarbejde skaber sammenhæng i børns liv på tværs af hjem og dagtilbud, og det øger indsigten i barnets liv – både hos forældrene og hos personalet.

Forældresamarbejdet står derfor centralt i den styrkede pædagogiske læreplan. Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan understøttes af en lang række materialer – bl.a. dialogkort, film, analyseredskaber og videnspublikationer – som skal inspirere den lokale refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Find alle materialer om forældresamarbejde på EMU’s hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Louise Solgård Hvas, losh@sm.dk , tlf. 25 83 61 10
Fuldmægtig Kathrine Frøslev-Thomsen, kath@sm.dk , tlf. 25 83 64 11