Nyt sprogredskab forbedrer småbørns sprog

04-03-2019
Pressemeddelelse Dagtilbud

Gennem to år har TrygFondens Børneforskningscenter afprøvet sprogredskabet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" i 13 kommuner og på over 5.000 børn. Redskabet gav vuggestuebørn op til 44 procent mere læring end kontrolgruppen i projektperioden.

TrygFondens Børneforskningscenter har afprøvet et nyt redskab til at fremme børns sproglige udvikling i vuggestue og dagpleje. Resultaterne viser, at redskabet "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" formår at løfte samtlige børns sprog uanset baggrund.

I vuggestuen opnåede børnene gennemsnitligt mellem 9 pct. og 44 pct. mere læring i løbet af de 20 uger, indsatsen varede i forhold til en kontrolgruppe.

Resultaterne viser også, at børnene i det hele taget bliver bedre til at lære, når de indgår i forløbet. Derfor er håbet, at deres læring og udvikling også bliver bedre på sigt.

Børne- og socialminister Mai Mercado:

Sprog og børns evne til at lære har en stor betydning for deres muligheder både her og nu og senere i livet. Og det er allerede fra de er helt små i vuggestue og dagpleje, at vi skal tage fat og hjælpe den udvikling på vej, så vi ikke spilder vigtige år i et barns liv, og så flere børn har et godt ordforråd til brug i hverdagen, og når de begynder i skole.

- Mai Mercado

Mai Mercado siger også:

Derfor er jeg rigtig glad for, at TrygFonden har udviklet et redskab, som løfter hele børnegruppen i vuggestuen og dagplejen sprogligt, og hvor vi også ser, at børnene bliver bedre til at lære nyt. Det er vigtige evner at mestre for at klare sig godt i livet.

-Mai Mercado

"Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" består af et basisforløb på 20 uger, hvor der er bestemte mål. Dagplejer og vuggestuepersonale har fremhævet at redskabet opleves meget fleksibelt, og at personalet selv kan tilrettelægge hverdagen omkring forløbet, hvilket blandt andet bliver nævnt som en god ting af det personale, som har været en del af forløbet.

Hent rapporten "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen"

 


Fakta

  • Projektet er finansieret af Børne- og Socialministeriet og gennemført i perioden 2016-2018 af TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med Aarhus Universitet og Rambøll Management Consulting.

  • 13 kommuner har deltaget i projektet. Det drejer sig om Egedal, Gentofte, Gladsaxe, Halsnæs, Horsens, Ikast-Brande, Morsø, Randers, Skive, Sorø, Tårnby, Vesthimmerland og Aabenraa kommuner.

  • 110 vuggestuer fordelt på 280 stuer og 142 legestuegrupper fordelt på 545 dagplejere og 5031 børn har været med i effektanalysen af "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen".

  • Materialer til arbejdet med "Vi lærer sprog i vuggestuen og dagplejen" er gratis og kan findes på TrygFondens Børneforskningscenters hjemmeside . Det vil også blive lagt på emu.dk.

 


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Liv Holmgaard Nørrelykke, lihn@sm.dk , tlf.: 25 83 64 00

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 10 05