Lånepulje til ’bedre fordeling i daginstitutioner’

22-03-2019
Dagtilbud

I forbindelse med initiativerne til bekæmpelse af parallelsamfund er der med delaftalen på Børne- og Socialministeriets område om ’bedre fordeling i daginstitutioner’ oprettet en omstillingspulje til kommunerne med daginstitutioner beliggende i udsatte boligområder jf. Transport, Bygnings- og Boligministeriets liste over udsatte boligområder.

Omstillingspuljen består af en lånepulje og en ansøgningspulje på i alt 101 mio. kr. årligt i hvert af årene 2019 og 2020, som kommunerne kan søge.

I lånepuljen er der afsat 76 mio. kr. i 2019 og 2020 til fx at flytte daginstitutioner ud af udsatte boligområder, hvis det er nødvendigt for at imødekomme kravet om bedre fordeling i dagtilbud.

Puljerne blev vedtaget af regeringen i maj 2018 i en aftale med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Med aftalen skal kommunerne sikre en bedre fordeling af børn i dagtilbud. Det betyder, at der højst må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder i alle daginstitutioner i kommunen.

Målet er, at der skal være bedre mulighed for at udvikle det enkelte barns danske sprog, trivsel og generelle læringsparathed.

Ansøg lånepuljen

Ansøgning til lånepuljen for 2019 sker digitalt på Økonomi- og Indenrigsministeriets indberetningsside.

Gå til  www.indtast.dk  og klik på punktet " Ansøgning om lånedispensation fra lånepuljer og ansøgning om særtilskud efter hhv. § 16 og § 19 " under Ansøgninger.

Ansøgningsfristen er den 15. april 2019.