Invitation til konference om børns overgang fra dagtilbud til skole

06-03-2019
Nyhed Dagtilbud

Kom til konference 2. maj 2019 med fokus på inspiration til at styrke børns overgang fra dagtilbud til skole.

Børn med insekt

Konferencen tager udgangspunkt i et projekt, som Rambøll Management har gennemført på vegne af Børne- og Socialministeriet.

På konferencen kan du få inspiration til at styrke sammenhængen i børns overgang mellem dagtilbud og skole. Inspirationen kommer fra forsknings- og praksisoplæg samt involverende workshops, hvor du får redskaber til at arbejde videre med overgangssamarbejdet i egen praksis.

Der er fokus på at styrke pædagogiske læringsmiljøer i dagtilbuddene og på det overgangspædagogiske arbejde mellem personale og ledere i hhv. dagtilbud, fritidstilbud og skole.

Konferencen henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud og indskolingspersonale, som arbejder med overgange til skole, ledelse i dagtilbud og skoler, pædagogiske konsulenter og andre med interesse for emnet. 

Tid og sted

Den 2. maj 2019 kl. 10-16 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C.

Tilmelding

Læs om konferencen og tilmeld dig på Rambølls hjemmeside

Deltagelse er gratis.