Opdaterede pensumlister ifm. kompetenceløft på dagtilbudsområdet

29-01-2019
Dagtilbudsaftale

Kommuner og leverandører, der ønsker at udbyde forløb i forbindelse med en kommunal ansøgningspulje til et kompetenceløft på dagtilbudsområdet, skal leve op til en række kvalitetskrav, der stilles til korte læringsforløb og til diplommoduler.

Pensumlisterne er netop blevet opdateret. 

Find de opdatere pensumlister og læs mere om kompetenceløft på dagtilbudsområdet