Baselinemåling afdækker udgangspunktet for realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan

22-01-2019
Nyhed Udsatte børn og unge

I sommeren 2018 trådte reglerne om en styrket pædagogisk læreplan i kraft. Alle dagtilbud skal inden for de kommende to år arbejde med at realisere læreplanen i lokal kontekst. Første del af evalueringen af arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan er netop offentliggjort.

Der er tale om en indledende baselinemåling af, hvordan og i hvilket omfang dagtilbuddene i dag arbejder med otte centrale temaer fra den styrkede pædagogiske læreplan – før arbejdet med realiseringen af læreplanen for alvor går i gang.

Evalueringens otte fokusområder er:

  1. Det brede læringssyn og læring hele dagen
  2. Børnesyn og børneperspektiver
  3. Børnefællesskaber og børn i udsatte positioner
  4. Forældresamarbejde
  5. Evalueringskultur
  6. Faglig ledelse i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan
  7. Det sammenhængende børneliv
  8. Samarbejde med lokalmiljøet

Baselinemålingen viser, at kommunerne i dag arbejder med alle otte fokusområder gennem bl.a. pædagogisk tilsyn og anvendelse af materialer og metoder, og for næsten alle fokusområderne gælder det, at flere kommuner end tidligere i den kommende tid planlægger at igangsætte initiativer, som understøtter arbejdet med områderne.

Dagtilbudscheferne vurderer, at dagtilbuddenes aktuelle praksis er tættest på intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan ift. områderne ’det sammenhængende børneliv’, ’børn i udsatte positioner’ og ’faglig ledelse’, og længst fra at lykkedes med områderne ’evalueringskultur’ og ’samarbejde med lokalmiljøet’.

I dagtilbuddene peger daginstitutionsledere og dagplejepædagoger på, at de vil arbejde med alle otte fokusområder i de kommende to år, men at de især vil prioritere områderne ’det brede læringssyn’ og ’børnefællesskaber’ og ’børn i udsatte positioner’.

EVA foretager evalueringen af den styrkede pædagogiske læreplan for Børne- og Socialministeriet fra 2018 til 2020. I 2019 gås der i dybden med arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan i et antal casestudier og i 2020 gennemføres en opfølgende måling ift. målingen i 2018, som giver indblik i arbejdet med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan for perioden 2018-2020.

Kommuner og dagtilbud er først forpligtede til at have implementeret alle elementerne i den styrkede pædagogiske læreplan den 1. juli 2020.

Læs evalueringen

Læs analysenotat: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan

Læs bilag med tabelrapport: Spørgeskemaundersøgelse om den styrkede pædagogiske læreplan


Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Kathrine Frøslev-Thomsen, kath@sm.dk, tlf.: 25 83 64 11