Skabelon til den lokale pædagogiske læreplan er klar til brug

27-02-2019
Nyhed Dagtilbudsaftale Dagtilbud

Børne- og Socialministeriet har fået udarbejdet en skabelon, som kommuner og dagtilbud frivilligt kan bruge til at inspirere og understøtte dagtilbuddenes arbejde med at udarbejde egne pædagogiske læreplaner.

Dagtilbuddene kan supplere elementerne i skabelonen med egne billeder og indhold. Skabelonen sikrer, at man kommer igennem de obligatoriske elementer såsom det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne.

Sammen med skabelonen udkommer der også to film, der kort beskriver kerneelementerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Den ene er målrettet personalet i daginstitutioner, mens den anden er til forældre med børn i dagtilbud. Den kan f.eks. vises ved forældremøder.

Skabelonen og de to film er en del af en lang række af materialer – bl.a. dialogkort, film, analyseredskaber og videnspublikationer – som skal inspirere den lokale refleksion og støtte arbejdet med den pædagogiske læreplan. Materialerne formidler lovkrav, forskning og viden samtidig med, at de giver konkrete redskaber og refleksionsspørgsmål i forhold til f.eks. evaluering og arbejdet med børns sociale og personlige udvikling.

Find skabelon og øvrige materialer på EMUs hjemmeside

Se film rettet mod pædagogisk personale på EMUs hjemmeside

Se film rettet mod forældre på EMUs hjemmeside

Kontakt

Fuldmægtig Louise Solgård Hvas, losh@sm.dk , tlf. 25 83 61 10