Landsdækkende normeringsstatistik

28-09-2018
Pressemeddelelse Dagtilbud

Samtlige af landets kommuner er nu med i normeringsstatistikken for dagtilbud.

For første gang er der nu et samlet overblik over, hvilken normering landets kommuner prioriterer i deres dagtilbud:

Normeringerne for 2017 er på landsplan:

  • Dagpleje: 3,4 børn pr. voksen
  • Daginstitution 0 til 2 år: 3,1 børn pr. voksen
  • Daginstitution 3 år til skolestart: 6,2 børn pr. voksen

Med statistikken har vi en fælles platform at tale om de omdiskuterede normeringer ud fra.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Normeringer fylder meget i debatten om dagtilbud, og nu har vi med Danmarks Statistiks første opgørelser over samtlige kommuners normering for første gang et solidt fagligt landsdækkende udgangspunkt for diskussionen . Det overordnede billede er, at vi i Danmark grundlæggende har dagtilbud af høj kvalitet. Men kan vi kan også se, at der er forskelle mellem kommunerne, og det er vigtigt at have et klart billede af, når man skal tage debatten lokalt. Med Danmarks Statistiks første opgørelse over samtlige kommuners normering, er der nu et solidt fagligt udgangspunkt for den lokale diskussion en .

- Mai Mercado

Fremover vil der hvert år udkomme en samlet statistik over kommunernes normering i dagtilbud.

Se tal for normeringer i daginstitutioner hos Danmarks Statistik


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf.: 41 85 10 05

Specialkonsulent Jakob Janum Gadmar,  jjga@sm.dk , tlf.: 41 85 11 63