Nyt servicetjek af det frie valg på Børne- og Socialministeriets område

28-11-2018
Nyhed Dagtilbud Handicap

Børne- og Socialministeriet har gennemført et servicetjek af fritvalgsordninger på det specialiserede voksenområde og dagtilbudsområdet.

To nye rapporter beskriver reglerne, når borgerne vil benytte sig af det frie valg inden for to områder.

Rapporterne er et resultat af arbejdsprogrammet for Sammenhængsreformen. Her besluttede regeringen, at der skal gennemføres et servicetjek af det frie valg på en række velfærdsområder med baggrund i ambitionen om at styrke borgernes frie valg. Børne- og Socialministeriet har på den baggrund udarbejdet servicetjek af det specialiserede voksenområde og dagtilbudsområdet.

Servicetjekkene indeholder et overblik over de overordnede rammer for områderne, de eksisterende fritvalgsordninger og peger på barrierer og potentialer for at styrke og udvide det frie valg på eksisterende og nye områder. Samtidig kommer rapporten med anbefalinger til, hvordan fritvalgsordningerne kan styrkes.

Læs servicetjekket af frit valg på det specialiserede voksenområde

Læs servicetjekket af frit valg på dagtilbudsområdet


Yderligere oplysninger

Pressemedarbejder Andreas Hald,  ahal@sm.dk , tlf.: 41 85 12 66