Lovforslag, der udmønter store dele af dagtilbudsaftalen, er fremsat

02-03-2018
Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Lovforslag nr. L 160, der udmønter store dele af dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’, er fremsat for Folketinget d. 28. februar.

Regeringen indgik d. 9. juni 2017 aftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen indeholder 24 initiativer inden for tre fokusområder, der skal løfte kvaliteten i dagtilbuddene og give børnefamilierne mere fleksibilitet og frit valg. 

Lovforslag nr. L 160 om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoleloven (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og valgfrihed for forældre m.v.), som udmønter store dele af den politiske aftale, er d. 28. februar fremsat for Folketinget.

Gå til lovforslaget

Ikrafttræden og behandling i Folketinget

Hovedparten af lovændringerne, hvilket bl.a. omfatter en styrket pædagogisk læreplan, ændrede regler for forældrebestyrelser og kombinationstilbud for familier med skæve arbejdstider, forventes at træde i kraft 1. juli 2018. Bestemmelse om 30 timers deltidsplads til forældre på barsel samt bestemmelse om forældres ret til at stå på venteliste mv. til en plads i dagtilbud forventes at træde i kraft den 1. januar 2019. Bestemmelse angående puljer på dagtilbudsområdet forventes at træde i kraft d. 1. juni 2018.

Lovforslaget 1. behandles den 20. marts 2018.

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent, Charlotte Meibom: tlf 2583 6407