1-årige børn i udsatte boligområder skal i dagtilbud

01-03-2018
Pressemeddelelse Dagtilbud

Børn i udsatte boligområder skal have et ekstra rygstød. Derfor vil regeringen lade dem indskrive obligatorisk i dagtilbud, når de fylder et år. Regeringen vil sikre en bedre fordeling af børnene med et loft over andelen af børn fra udsatte boligområder, der optages i hver institution.

Alt for mange børn kommer i skole uden at kunne tale godt nok dansk og uden at kende til danske traditioner, normer og værdier. Derfor foreslår regeringen, at det skal være obligatorisk for alle børn i udsatte boligområder at gå i et dagtilbud, fra de fylder et år. Hvis forældrene ikke sender deres børn i dagtilbuddet, skal kommunen tage børneydelsen fra forældrene.

For at sikre en høj kvalitet i det obligatoriske dagtilbud foreslår regeringen også, at der laves målrettede forløb for børnene og deres forældre. Det skal sikre, at børnene udvikler sig sprogligt og socialt og bliver bedre rustet til livet. Samtidig foreslår regeringen, at der maksimalt må nyoptages 30 procent børn fra udsatte boligområder om året i den enkelte institution. Det giver en bedre fordeling af børnene, som kommer ud og møder andre rollemodeller end familien og deres øvrige omgangskreds i de udsatte boligområder. Denne del skal også drøftes med KL.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Når vi har børn, der starter i skolen uden et ordentligt sprog og med værdier, der ikke hører til her i Danmark, så har forældrene simpelthen fejlet. For så har de givet børnene et dårligt afsæt til at komme videre i livet, få uddannelse og job og kunne være en aktiv del af samfundet. Derfor skrider vi nu ind og sørger for, at alle kommer i dagtilbud og får en fair chance. Og vil forældrene ikke det, ja, så kan de ikke modtage børneydelse.

- Mai Mercado

Hun fortsætter:

Vi er nødt til at gå hårdt til værks, hvis vi skal give børnene et bedre udgangspunkt. Men tvangen kan ikke stå alene. Vi må også sørge for, at kvaliteten i de obligatoriske dagtilbud er god, så børnene bliver klædt på til at kunne begå sig sprogligt, personligt og socialt. Derfor laver vi målrettede forløb med fokus på sprog og læring, og vi laver et loft over andelen af børn fra udsatte boligområder, der optages, så den enkelte institution kan håndtere de udfordringer, der følger med en del af de børn.

- Mai Mercado  

Udover initiativerne i dagtilbuddene vil regeringen også give kommunerne bedre muligheder for at opspore børn, der mistrives. Det skal ske ved at give kommunerne mulighed for at samkøre data om familier på forskellige områder. Det kan eksempelvis være beskæftigelsesområdet, socialområdet og skoleområdet. På den måde kan kommunen tidligere opdage børn, der er udsatte eller risikerer at blive det, og sætte ind med den rette hjælp.

Initiativerne er en del af regeringens udspil mod parallelsamfund, Ét Danmark uden parallelsamfund – Ingen ghettoer i 2030, som bliver præsenteret 1. marts. Med udspillet ønsker regeringen et sammenhængende Danmark, der bygger på demokratiske værdier, og hvor alle deltager aktivt.
 

Infografik om daginstitutioner i udsatte boligområder


Fakta
Udspillet indeholder følgende initiativer, som vedrører Børne- og Socialministeriets område:

* Obligatorisk dagtilbud skal sikre bedre danskkundskaber inden skolestart

* Fordeling i daginstitutioner

* Styrket forældreansvar gennem mulighed for bortfald af børnecheck og et enklere forældrepålæg

* Tidlig opsporing af udsatte børn

* Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

Læs hele udspillet om opgør med parallelsamfund på regeringen.dk

 

Yderligere oplysninger

Kontorchef Christina Barfoed-Høj,  cbah@sm.dk , tlf.: 25 23 74 41

Pressechef Martin Hein,  mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 13 60