Søg midler til forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbud

18-05-2018
Nyhed Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Dagtilbuddenes samarbejde med forældrene og det tværfaglige samarbejde med sundhedsplejen, socialrådgivere og frivillige aktører skal styrkes.

Fredag d. 18. maj er der åbnet for ansøgning til en pulje fra regeringens dagtilbudsaftale ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’. Ansøgningspuljens formål er at mindske betydningen af negativ social arv ved at styrke udsatte børns læring og trivsel gennem forsøg med målrettede sociale og tværfaglige indsatser i dagtilbud med en høj andel børn i udsatte positioner.

Med puljen tildeles midler til at igangsætte forsøg med målrettede sociale indsatser i dagtilbuddene. Midlerne tildeles forsøg, der har fokus på at styrke, udvikle og systematisere dagtilbuddenes samarbejde med forældrene samt det tværfaglige samarbejde med især sundhedsplejen, men også med socialrådgivere og frivillige aktører. Ansøgningspuljen er på i alt 52,1 mio. kr.

VIVE har gennemført en kortlægning, som vil være en del af afsættet for puljens projekter.

Gå til kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside

Ansøgerkredsen er kommuner, som ansøger på vegne af kommunale institutioner, selvejende institutioner, privatinstitutioner, dagpleje, puljeordninger og udliciterede institutioner.

Det er Socialstyrelsen, der udmelder og udmønter puljen.

Find ansøgningsvejledning og ansøgningsskema for puljen på Socialstyrelsens tilskudsportal

Ansøgningsfristen er den 14. august 2018 kl. 12:00.