Pensumlister til kompetenceudviklingsaktiviteter

29-06-2018
Dagtilbudsaftale

Udbydere af kompetenceudviklingsforløb i forbindelse med puljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft kan nu orientere sig i de obligatoriske pensumlister for forløbene.

Af Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen "Stærke dagtilbud" fremgår, at omkring  50 procent af pensum til de forskellige forløbstyper skal være ens på tværs af udbydere.

Et udvalg bestående af repræsentanter fra centrale vidensmiljøer og en repræsentant fra Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) har i samarbejde med professionshøjskolerne udviklet pensumlisterne. Udvalget har også udviklet vejledende pensumlister til diplommodulerne .

Pensumlisterne består af en række publikationer, som er udviklet for ministeriet i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan samt en mængde litteratur, som repræsenterer forskellige perspektiver på de forskellige elementer af det pædagogiske grundlag, som det står beskrevet i den styrkede pædagogiske læreplan.

Der udvikles løbende nye materialer i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan, og pensumlisterne vil derfor blive opdateret årligt.

Du finder pensumlisterne her:

Pensum til diplommodul for faglige fyrtårne
Pensum til diplommodul for faglige ledere - faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling
Pensum til diplommodul for faglige ledere - faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer
Pensum til læringsdag for forvaltningsniveau
Pensum til læringsforløb for dagplejere
Pensum til læringsforløb for faglige fyrtårne
Pensum til læringsforløb for faglige ledere

Du kan også finde pensumlisterne på www.emu.dk/omraade/dagtilbud

Pensumudvalget består af:

  • Anne Kjær Olsen, Uddannelseschef videreuddannelse, Københavns Professionshøjskole
  • Charlotte Ringsmose, Professor på DPU, Århus Universitet
  • Susanne Harder, Chefkonsulent COK

 

Siden er opdateret 08.08.2018