Kommunerne er blevet bedre til at dele normeringsstatistik

16-06-2018
Pressemeddelelse Dagtilbud

I en ny foreløbig normeringsstatistik har 70 af landets kommuner meldt normeringer for deres dagtilbud ind. Det er en stor fremgang fra sidste år, hvor kun 40 kommuner var med i året første opgørelse.

Danmarks Statistik har offentliggjort de nyeste normeringsstal for landets dagplejer og daginstitutioner. Tallene er stort set uændret fra sidste år, og så er rigtig mange kommuner blevet gode til at melde deres tal ind til tiden.

Det glæder børne- og socialminister Mai Mercado:

Det er rigtig godt, at så mange kommuner allerede har meldt tal til normeringer ind. Det går den rigtige vej i forhold til at få skabt en oplyst og kvalificeret debat om normeringer i landets dagtilbud. Derfor vil jeg også opfordre de sidste kommuner til at få bekræftet deres tal i Danmarks Statistik, så vi kan få et godt sammenligningsgrundlag på området.

- Mai Mercado 

Til september kommer den endelige opgørelse over normeringer i landets dagtilbud for 2017, men allerede nu ser det fornuftigt ud, siger børne- og socialminister Mai Mercado:

Normeringstallene ser ud til at ligge på niveau med de forgangne år, og selvom der er forskelle mellem kommunerne, så ligger de over en bred kam på linje med hinanden. Normeringer optager mange, og derfor er det så vigtigt, at vi nu får tal, som er det fagligt bedste bud på en reel normeringsstatistik. Samtidig ser det ud til, at kommunerne prioriterer dagtilbudsområdet, når normeringen tilsyneladende er den samme som sidste år. Det er jeg som børne- og socialminister naturligvis glad for, når vi ved, hvor vigtige de første 1000 dage er i et barns liv og udvikling.

- Mai Mercado

Find statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside  


Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Jakob Janum Gadmar, jjga@sm.dk , tlf. 41 85 11 63

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk , tlf. 41 85 10 05