Tid til opdragelsesdebat

31-01-2018
Ministerens taler og debatindlæg

Debatindlæg af børne- og socialminister Mai Mercado bragt i Avisen Danmark den 31. januar 2018.

Det er os forældre, der har ansvaret for opdragelsen af vores egne børn, så de er godt rustet til livet og kan indgå i fællesskabet på en ordentlig måde. Det gør vi alle efter bedste evne, men noget tyder på, at der er grund til at tage en fælles snak om, hvad opdragelse er i et moderne samfund.

En undersøgelse fra DEA viser, at 43 pct. af indskolingslederne i landets 15 største kommuner oplever, at der i en klasse med 20 elever er ca. 3 elever, som ikke er rustede til at gå i skole. 42 pct. af indskolingslederne savner fx, at børnene er mere robuste og ikke tager kritik personligt. 23 pct. siger, at børnene ikke i tilstrækkelig grad kan sidde stille. Folkeskolen rummer børn, der har særlige behov, og derfor er det bekymrende, at lærerne skal bruge tid på børn, der ikke kan sidde stille, og som er vant til altid at få at vide, at alt det, de laver, er helt perfekt.

Vi hører også fra uddannelsessteder, selv universiteter, at der er forældre, der ringer og spørger til deres børns læseplan. Der er forældre, der søger studiejob på deres børns vegne. Nogle vælger at agere privatchauffør for barnet, så det aldrig selv skal finde vej, for eksempel til sportshallen. Og så er der dem, der altid lader deres børn vinde, når familien spiller spil.

Vi forældre må komme ind i kampen, og den starter tidligt. Helt fra børn er små, er det vigtigt, at vi arbejder for, at vores børn bliver empatiske, vedholdende og parate til at starte i skolen og indgå i fællesskaber.

Opdragelsen i hjemmet spiller en helt central rolle – vi er forbilleder for vores børn, vi skal lære dem om rigtig og forkert. Vores børn bruger mange timer i dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole, men vi er som forældre de gennemgående figurer i vores børns liv – dem, der elsker dem, uanset hvad. Forskningen viser også, at forældre er dem, der betyder mest for børns muligheder i livet. Derfor bærer vi et helt særligt ansvar for at vise børnene en farbar vej i livet udenfor hjemmets trygge rammer.

Det særlige ansvar er der mange, der har en mening om i avisspalter, radio, TV og i forskellige fora på internettet. Jeg har også selv givet mit besyv med

flere gange, og jeg må konstatere at billedet af, hvordan vi løser opgaven som mor og far, ofte bliver noget overfladisk.

Derfor vil jeg gerne igangsætte Opdragelsesdebatten. Ikke for at bære yderligere brænde til bålet af dårlig samvittighed over, hvad vi bruger timerne med vores børn på eller bedømme, hvad der er rigtigt og forkert, men for at få et godt kvalificeret grundlag til at debattere, hvad opgaven for mor og far i dagens Danmark består i. Hvilket fundament og hvilke redskaber skal vi sende vores børn videre med i livet?

Med Opdragelsesdebatten nedsætter jeg et debatforum af eksperter, meningsdannere og forældre som du og jeg, der hver især repræsenterer forskellige syn på opdragelse. Jeg starter en kortlægning af forskning om opdragelse samt en vidensindsamling af, hvor familien står i dagens Danmark, herunder børnenes syn på opdragelse. Og så lægger jeg sidst, men ikke mindst, op til en folkelig debat på Facebook, hvor jeg gerne vil høre fra alle jer, der har en holdning til opdragelse, om man er bedsteforældre, nybagt forælder, selv er barn eller blot har en interesse i opdragelsen af vores børn.

Målet er at få et nyt og mere oplyst billede af, hvad opdragelsen af børn skal kunne i 2018. Vi forældre skal selvfølgelig vælge vores egen sti i opdragelsen, men vi trænger til en åben og kvalificeret snak om, hvad opdragelse er i en moderne verden.

Jeg håber, I vil være med til at skabe en god opdragelsesdebat, og jeg glæder mig til at høre alle jeres synspunkter på, hvordan vi klæder vores børn på til at klare sig godt i livet, til vores alles fælles bedste.