Søg midler fra puljen ’Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner’

26-02-2018
Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Der er åbnet op for ansøgning til en ny ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger til 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

Mandag den 26. februar er der åbnet for ansøgning til en pulje fra dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’. Med puljen tildeles midler til at ansætte flere uddannede pædagoger i 100 daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner.

For at komme i betragtning, skal daginstitutionen leve op til et krav om minimum 25 pct. børn, hvis forældre får a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2 og/eller b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud efter dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4. Hvis flere end 100 ansøgende institutioner lever op til dette krav vægter andelen af børn hvis forældre får a) mindst 80 pct. økonomisk fripladstilskud og/eller b) en andel af socialpædagogisk fripladstilskud højest.

Såvel kommunale som selvejende, privatinstitutioner, puljeordninger og udliciterede institutioner, som lever op til puljens kriterier, er i puljens målgruppe. Kommunerne søger på vegne af alle institutioner uanset ejerform.

Puljen udmøntes for tre år ad gangen, og med denne runde udmeldes 254 mio. kr.

Det er Socialstyrelsen, der udmelder og udmønter puljen.  Find ansøgningsvejledning og ansøgningsskema for puljen på Tilskudsportalen

Der er ansøgningsfrist den 16. april 2018 kl. 12.