Søg en andel af ny pulje på 164,2 mio. kr. til et fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft på dagtilbudsområdet

26-02-2018
Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Alle landets kommuner kan nu søge en andel af en ansøgningspulje på 164,2 mio. kr. til kompetenceløft af dagplejere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud.

 I dag den 26. februar er der åbnet op for ansøgning til en pulje fra dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ på 164,2 mio. kr.. Midlerne skal bruges til et kompetenceløft af dagplejere, pædagoger der fungerer som faglige fyrtårne i daginstitutioner og ledelsen i dagtilbud, herunder også ansatte i den kommunale forvaltning, der beskæftiger sig med den faglige udvikling i dagtilbud.  

Kompetenceløftet består af bl.a. læringsforløb om vigtige elementer i den pædagogiske læreplan. Midlerne kan konkret bruges til:

 

o   PAU til dagplejere

o   Diplommoduler til ledere, herunder dagplejepædagoger, og faglige fyrtårne i daginstitutioner (pædagoger)

o   Tredages læringsforløb til pædagogiske ledere, faglige fyrtårne – og i visse tilfælde dagplejere.

o   En læringsdag til bl.a. forvaltningschefer, klynge- og områdeledere samt pædagogiske konsulenter.

 

Puljens midler fordeles til kommunerne på baggrund af det skønnede børnetal for 2018.

Det er Socialstyrelsen, der udmelder og udmønter puljen.  Find yderligere materiale og ansøg via Tilskudsportalen . Der er frist for ansøgning til puljen den 16. april 2018 kl. 12.

Du kan også  læse mere om puljen og leverandører af forløb her .