Ramme for udmøntningen af kompetenceudviklingsinitiativet i aftalen ’Stærke dagtilbud’

22-02-2018
Dagtilbudsaftale Dagtilbud

I forbindelse med realiseringen af aftalen ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet” fra juni 2017 offentliggøres nu en ramme med krav til leverandører af aftalens kompetenceudviklingsinitiativ.

Konkret er der med dagtilbudsaftalen afsat cirka 165 mio. kr. til kompetenceudvikling af den daglige pædagogiske ledelse, faglige fyrtårne, forvaltningsniveauet og dagplejere. Midlerne fordeles gennem en pulje, som forventeligt udmeldes på Tilskudsportalen i uge 9 sammen med en detaljeret puljevejledning.

Rammen beskriver kravspecifikationer til de forskellige kompetenceudviklingsforløb, som kommunerne kan benytte puljemidlerne til. Læringsforløbene har til formål at understøtte, at faglige ledere, faglige fyrtårne, dagplejere såvel som forvaltningsniveauet er klædt på til arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Det drejer sig om følgende forløb:

  • Kortere læringsforløb med 3 læringsdage til faglige ledere, faglige fyrtårne (pædagoger) og dagplejere, der har en pædagoguddannelse eller en pædagogisk assistent-uddannelse (PAU) eller af andre grunde jf. puljevejledningen, modtager et kortere læringsforløb.
  • Diplommoduler af hhv. 5 og 10 ECTS-point til faglige ledere og faglige fyrtårne.
  • Læringsdag målrettet forvaltningsniveauet med fokus på at skabe understøttende strukturer, der bidrager til forankring af læringen.  

I rammebeskrivelsen beskrives krav til indhold, form og kvalitet samt anbefalinger til lokalt understøttende strukturer, der kan bidrage til, at læringen forankres i lokal praksis. Det er helt centralt, at alle forløb bidrager til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan, er praksisrelevante og baserer sig på relevant og opdateret forskning og viden om pædagogisk praksis.

Forløbene kan udbydes af relevante leverandører, så længe forløbene lever op til rammen, ligesom kommunerne også selv kan udvikle egne forløb. Seks professionshøjskoler udvikler og udbyder samtlige forløb i overensstemmelse med rammebeskrivelsen.

Der vil løbende blive lagt  information om puljen på denne side . Her vil der også blive oprettet en oversigt, hvor udbydere har mulighed for at registrere sig.

Du finder rammen ved at klikke her