Kortlægning skal inspirere kommuner til familiegrupper og samarbejde mellem sundhedsplejersken og dagtilbud

01-02-2018
Pressemeddelelse Dagtilbud

Med en ny kortlægning får vi viden om, hvilke målrettede indsatser der er i Danmark for udsatte børn i dagtilbud. Den skal inspirere andre kommuner til selv at lave nye indsat-ser, som de kan søge penge til fra en pulje, der bliver udmeldt i andet kvartal af 2018.

Hvordan kan forældre lære af hinanden og pædagogerne, så de håndterer situationer med deres barn, som kan være svære? Og hvordan kan sundhedsplejersken og pædagogerne samarbejde om udsatte børn?

Det kan man finde gode eksempler på i en ny kortlægning om målrettede sociale indsatser i dagtilbud. Kortlægningen afdækker den viden, vi har om indsatserne, og den præsenterer 13 gode eksempler på indsatser fra kommuner, som fungerer godt.

Kortlægningen, der er lavet af VIVE for Socialstyrelsen, skal give kommuner inspiration til, hvordan de selv kan lave sociale indsatser for udsatte børn i dagtilbud og deres familier. Som en del af dagtilbudsaftalen bliver der åbnet for ansøgning til en pulje på 53 mio. kr., som kommuner kan søge til netop sådanne målrettede indsatser.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

De første år af et barns liv er de allervigtigste for barnets udvikling. Hvis der ikke er overskud derhjemme til lange snakke over aftensmaden og undrende spørgsmål til godnatlæsningen, gør det en stor forskel, at disse børn møder tryghed, støtte og udfordringer, når de er i vuggestue, dagpleje eller børnehave. Og at deres forældre også bliver inddraget. Det er nogle kommuner rigtige gode til, og de gode eksempler vil vi gerne udbrede til flere kommuner. Det håber vi, at puljen kan hjælpe med, for det er afgørende at give udsatte børn en bedre bagage med i rygsækken.

- Mai Mercado 

Ansøgningspuljen udmeldes i andet kvartal i år, og de kommuner, der får støtte, kan forvente svar inden sommerferien.

Læs kortlægningen på Socialstyrelsens hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Pressechef Martin Hein, mhei@sm.dk , tlf.: 41 85 14 83