Søg midler til førstehjælpskurser til personale i dagtilbud

16-08-2018
Nyhed Pressemeddelelse Dagtilbud

Fokus på førstehjælp i dagtilbud skal styrkes.

Heldigvis sker der meget sjældent alvorlige ulykker i daginstitutionerne og dagplejen, men hvis uheldet er ude, har det helt afgørende betydning, at personalet har de nødvendige kompetencer til at håndtere situationen.

Derfor har aftaleparterne for dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ (regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre) afsat en pulje på 7,8 millioner kroner, hvor kommunerne kan søge midler til førstehjælpskurser til personalet i dagtilbuddene.

Onsdag den 15. august 2018 er der åbnet for ansøgning til puljen.

Puljens formål er at styrke fokus på førstehjælp i dagtilbud gennem førstehjælpskurser til personale i dagtilbud.

Med puljen tildeles midler til førstehjælpskurser. Målgruppen er alt personale i dagtilbud. Målgruppen omfatter personale i både kommunale og private dagtilbud. Puljen er målrettet personale, der ikke inden for de seneste 24 måneder har gennemgået eller er i gang med at gennemgå et førstehjælpskursus.

Ansøgerkredsen for puljen er kommuner. Kommunerne forpligter sig til at sikre, at også personale fra private dagtilbud får mulighed for at indgå i førstehjælpskurser.

Det er Socialstyrelsen, der udmelder og udmønter ansøgningspuljen.

Find ansøgningsvejledning og ansøgningsskema for puljen på Socialstyrelsens tilskudsportal

Ansøgningsfristen er den 5. oktober 2018 kl. 12.00.

Sammen med udmeldingen af puljen igangsættes en kampagne om vigtigheden af førstehjælpskompetencer i dagtilbud. Første skridt er lanceringen af en kampagnehjemmeside:  www.hvisuheldeterude.dk