Ny viden om pligter, ansvar og skærmtid i børneopdragelse

17-04-2018
Pressemeddelelse Opdragelsesdebat

VIVE har lavet en ny kortlægning af viden om opdragelse, der skal kvalificere debatten om børneopdragelse. Kortlægningen er en del af initiativet Opdragelsesdebatten.

Hvordan får familierne i Danmark deres familieliv til at fungere, og hvilke pligter og ansvar i hjemmet har børn i dag? Det giver en ny kortlægning fra VIVE bud på.

Vidensindsamlingen er en del af Opdragelsesdebatten, som børne- og socialminister Mai Mercado har sat i gang. Den afdækker to emner: ”Familietid og hverdagsliv” og ”Pligter og ansvar”, og den kan være med til at sikre et solidt vidensgrundlag for debatterne.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er godt, at vi får ny viden om, hvordan børn bliver opdraget i dag, og hvad forældrene lægger vægt på. Kortlægningen viser blandt andet, at forældre bruger mere tid med deres børn, og at vi har flere forventninger til både børn og forældre i dag i forhold til tidligere. Det er et relevant indspark i debatten, og jeg er sikker på, at det kan være med til at give nogle oplyste og konstruktive diskussioner om børneopdragelse.

- Mai Mercado 

VIVEs videnskortlægning er den første af to delrapporter. Den beskriver vilkårene for at få et familieliv til at fungere i Danmark og afdækker for eksempel mulige sammenhænge mellem forskellige tilgange til opdragelse og børns trivsel. Rapporten påpeger blandt andet, at vilkårene for familieliv i Danmark generelt er forbedret. Blandt kortlægningens fokusområder er børns tidsforbrug med skærme og børns deltagelse i husarbejde og lignende. Undersøgelsen viser, at børn, der deltager i husarbejde og pligter flere gange om ugen, i højere grad synes, at de klarer sig godt i skolen sammenlignet med børn, der ikke deltager.

Initiativet Opdragelsesdebatten omfatter tre delinitiativer: et debatpanel, en åben debat på initiativets Facebook-side og en række videnskortlægninger.


Yderligere oplysninger

Specialkonsulent Clara Albeck Japsen, claj@sm.dk, 25 83 64 01

Pressemedarbejder Nanna Lodberg Theut, nlot@sm.dk, 41 85 10 05