Nyt partnerskab om faglighed og ledelse på dagtilbudsområdet skudt i gang

20-09-2017
Dagtilbudsaftale

Stor opbakning til realisering af den styrkede pædagogiske læreplan.

Tirsdag den 12. september 2017 mødtes Partnerskab om kompetenceudvikling og viden i praksis for styrket faglighed og ledelse for første gang til et heldagsseminar.

Partnerskabet skal koordinere og kvalificere initiativer på dagtilbudsområdet, som handler om at realisere den styrkede pædagogiske læreplan. Det skal bl.a. ske gennem kompetenceudvikling, implementering af det pædagogiske grundlag fra læreplanen på pædagoguddannelsen og PAU samt gennem inspirationsmaterialer, videoer og forskellige forløb.

Det blev fremhævet af flere på det første møde i Partnerskabet, at det er helt centralt, at realiseringen af den pædagogiske læreplan bl.a. tager udgangspunkt i de udfordringer, man har i praksis, at der skal være understøttende netværk og strukturer, der sikrer et løbende fokus på den pædagogiske læreplan - også efter kurset, og videoen er set - og at der også skal ske ”forstyrrelser”, så man får set kritisk på egen praksis.

På mødet tog partnerskabet hul på at beskrive:

  • Pejlemærker for alle implementeringsinitiativer fra dagtilbudsaftalen Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet .
  • En ramme for et omfattende kompetenceløft af faglige ledere, faglige fyrtårne og dagplejere.
  • Omsættelse af den styrkede pædagogiske læreplan på pædagoguddannelsen og PAU
  • Forandringspakker , der indeholder forskellige typer af materialer, der skal understøtte aktiveringen af den nye pædagogiske læreplan helt ude i daginstitutionerne og dagplejen.

 

Baggrund: Om partnerskabet

Etableringen af et partnerskab på dagtilbudsområdet er ét af initiativerne i den politiske aftale Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet , der prioriterer 580 mio. kr. til at udvikle dagtilbudsområdet.

Alle centrale aktører på området er repræsenteret, herunder BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, professionshøjskolerne, SOSU-skolerne, Socialstyrelsen mv. Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er formand for Partnerskabet, som betjenes af et fælles sekretariat med deltagelse fra Børne- og Socialministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Partnerskabet mødes mindst fire gange om året og skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019.