Nu kan du indstille til prisen som årets bedste dagtilbud

06-09-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Årets Dagtilbud 2017 bliver uddelt i december, men allerede nu og frem til 29. september kan du indstille dagtilbud til prisen. Bag den står Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA.

Får personalet i dit barns daginstitution børnene til at lytte til hinanden under frokosten, eller er de gode til at finde på lege, hvor alle kan være med? Kender du nogle dagplejere, der er særligt gode til at lytte og spørge ind til børnenes ideer under gåturen? Eller nogle dagtilbud, som bruger bleskiftet til sammen med barnet at tale om fingre og fødder og på den måde støtte barnets tryghed, opmærksomhed og sprog? Så har du nu muligheden for at indstille dem til at blive Årets Dagtilbud.

Det er anden gang, prisen som Årets Dagtilbud uddeles, og prisen tildeles af Børne- og Socialministeriet, BUPL og FOA. I år handler temaet om, hvordan personalet i dagtilbuddene sørger for at inddrage børnenes perspektiv, både når de planlægger daglige aktiviteter, i spontane lege og i rutinesituationer som ved bleskift eller i garderobe. Det har fået overskriften ”Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv”.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi ved, at når børns ideer bliver taget alvorligt, og når de er med til at bestemme, så lærer de også mere, udvikler sig og trives. Det er stadig de voksne, der er ansvarlige for at skabe et miljø, hvor børnene føler sig trygge og bliver stimuleret. Men det er afgørende, at de har børnenes perspektiv for øje hver dag. Med prisen sætter vi fokus på de dygtige pædagoger, dagplejere, medhjælpere og andet personale, som arbejder med det hver dag. Ved at indstille deres børns dagtilbud til prisen som Årets dagtilbud kan forældresige højt, hvad de ofte tænker: Tak, fordi I gør en stor indsats for vores børn.

- Mai Mercado

Alle – forældre, pædagoger og andre, der kender et godt dagtilbud med dygtigt personale – kan indstille til prisen. Der lukkes for indstillinger den 29. september 2017, og prisen bliver uddelt i slutningen af året.


Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriet: Ministeriets pressetelefon: 4185 1360

Socialstyrelsen: Fuldmægtig Sif Hummelgaard Nielsen, sihn@socialstyrelsen.dk , tlf.: 4193 2558