Praktikere og videnspersoner: Dokumentation i dagtilbuddene skal være meningsfuld

02-10-2017
Dagtilbudsaftale

En ny arbejdsgruppe har igangsat arbejdet for at sikre meningsfuld og mindre dokumentation. Nye dokumentationsformer, samarbejde og inddragelse af alle parter var nogle af nøgleordene på det første møde.

Torsdag d. 28. september mødtes en ny Arbejdsgruppen for meningsfuld og mindre dokumentation i dagtilbud for første gang.

Arbejdsgruppen skal give forslag til, hvordan man sikrer, at dokumentationen af og i det pædagogiske arbejde på dagtilbudsområdet er meningsfuld og har et begrænset ressourcetræk. Konkret skal arbejdsgruppen levere en analysemodel og et forslagskatalog, som til foråret 2018 skal afprøves i en række kommuner.

På programmet for gruppens første møde var analysemodellen, som skal give kommuner og dagtilbud mulighed for at analysere og reflektere over deres egen praksis. Det kan for eksempel omfatte, at man stiller sig selv relevante spørgsmål om formål, tid, organisering, anvendelse og effekt i forbindelse med dokumentationsprocesserne.

Arbejdsgruppens medlemmer var optagede af, at dokumentation i dagtilbud er nødvendigt og relevant for blandt andet at styrke kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Men flere fremhævede også, at det er væsentligt at skabe værktøjer, der kan hjælpe med til, at dokumentation sker i en inddragende proces, at der er et samarbejde på tværs af aktører og til at understøtte, at dokumentation har mange former.

Baggrund for arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen er nedsat af børne og socialminister Mai Mercado i forlængelse af den dagtilbudsaftale, regeringen, DF, S og RV indgik i juni 2017.

Arbejdsgruppen afrapporterer endeligt til børne- og socialministeren i maj 2018.


Medlemmer:

Formandskab:

 • Jan Henriksen, formand og direktør for Børn-, Unge- og Fritidsforvaltningen i Middelfart Kommune formand for Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)
 • Christina Barfoed-Høj, kontorchef i Kontor for Dagtilbud, Børne- og Socialministeriet

 

Medlemmer udpeget af Kvalitetsforum for Dagtilbud:

 • Christina Elling Skarving, konsulent BUPL
 • Lisbeth Due Pedersen, chefkonsulent, Børn og Folkeskole, KL
 • Maia Lindstrøm, konsulent, FOA
 • Merete Villsen, daginstitutionschef Ikast-Brande Kommune, formand for Børne- og kulturchefforeningens dagtilbudsnetværk
 • Kristine Schroll, dagtilbudsleder ved Aarhus kommune, samt næstformand i BUPL’s Lederforening
 • Louise Gjervig Lehn, formand for Forældrenes Landsforening FOLA
 • Per Olesen, daginstitutionsleder i Møllehusene i Esbjerg, Daginstitutionernes Landsorganisation, DLO
 • Signe Bohm, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut EVA

 

Praksis- og vidensmedlemmer udpeget af formandskabet:

 • Mie Plotnikof, adjunkt, Ph.d. Professionshøjskolen UCC 
 • Kristian Gylling Olesen, adjunkt, Ph.d., Professionshøjskolen Metropol
 • Caroline Louise Howard Grøn, lektor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
 • Carsten Hornstrup Ph.d. managing partner, Joint-Action
 • Morten Oldrup, chef for Børn, Unge, Kultur og Fritid i Haderslev Kommune
 • Heidi Hansen, fællestillidsrepræsentant PMF/FOA, Høje Taastrup Kommune