Offentliggørelse af materialer til ’Sprogvurdering 3-6’ – målrettet it-leverandører

15-03-2017
Nyhed Dagtilbud

’Sprogvurdering 3-6’ er en forskningsbaseret videreudvikling af redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’. ’Sprogvurdering 3-6’ omfatter alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen, idet den også indeholder en 4-års vurdering. Materialer knyttet til ’Sprogvurdering 3-6’ offentliggøres nu.

Materialerne til ’Sprogvurdering 3-6’ omfatter materialer til at foretage sprogvurdering af børn på individ- og klasseniveau, spørgerammer til børn, forældreskema, vejledning til sprogvurderingsmaterialet med beregningsnotat, en vejledende systembeskrivelse samt de tilhørende translate-filer, der skal bruges i udregningen af barnets score. Endvidere findes et beregningsnotat med et eksempel på, hvordan barnets konkrete score beregnes.

 

Målgruppe

Materialet stilles frit til rådighed for alle interesserede. Materialet er primært målrettet eksterne leverandører af it-understøttede redskaber til dagtilbuds- og grundskoleområdet samt det sociale område, der ønsker at udvikle og udbyde et it-understøttet redskab på markedet.

 

Karensperiode for kommercielt brug af materialet

Alt materiale, der er offentliggjort på denne side, tilhører Børne- og Socialministeriet.

Materialet kan først fra den 15. september 2017 anvendes i kommercielt øjemed. Dette gælder også vederlagsfrit udbud med henblik på senere kommercialisering forud for denne dato .

 

Materialer

  • Vejledning til ’Sprogvurdering 3-6’ samt teknisk beregning
  • Eksempel på opsætning af ’Sprogvurdering 3-6’ (Systembeskrivelse)
  • Notat med eksempel på konkret beregning af barnets score
  • ’Sprogvurdering 3-6’- Individuel test - materiale
  • ’Sprogvurdering 3-6’ -Individuel test- sprogvurderingsskema
  • ’Sprogvurdering 3-6’ - Klassetest-materiale
  • ’Sprogvurdering 3-6’ - Klassetest-sprogvurderingsskema
  • ’Sprogvurdering 3-6’ - Forældreskema
  • 42 datafiler (translatefiler) til beregning af barnets score

 

Baggrund

Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet drifter i dag et it-understøttet sprogvurderingsredskab ved navn ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’, som stilles gratis til rådighed for kommunerne. Redskabet understøtter et krav i henholdsvis dagtilbudsloven og bekendtgørelse til folkeskoleloven om sprogvurdering i 3-års-alderen og starten af børnehaveklassen.

’Sprogvurdering 3-6’ er en videreudvikling af redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’. Materialerne fra ’Sprogvurdering 3-6’, som nu offentliggøres, kan ikke kombineres med redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’.

Potentielle leverandører skal være opmærksom på en mulig efterspørgsel fra centralt hold på indberetning af data om sprog genereret på baggrund af de sprogvurderinger, som foretages i kommunerne. Der gøres videre opmærksom på, at persondatalovens regler for behandling af personoplysninger skal iagttages.

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon : 41 85 13 60