Ny statistik for normeringer skal fremme lokal dialog om kvaliteten for børn i dagtilbud

30-06-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Børne- og socialminister Mai Mercado er tilfreds med, at Danmarks Statistik i dag kan udgive en retvisende statistik for, hvor mange børn og hvor meget personale der er i mange kommuners dagtilbud. ”Nu skal vi have resten af kommunerne med,” siger hun.

Nu får borgerne i 40 af landets kommuner et nyt redskab til at tage en dialog om de lokale rammer for børn i dagpleje, vuggestue og børnehave. I dag udgiver Danmarks Statistik en statistik over normeringer i dagtilbud, det vil sige det gennemsnitlige antal børn per voksen i kommunens dagtilbud.

Der har længe været efterspurgt en retvisende statistik på området. Den nye opgørelse bygger på indberetninger fra kommunerne på baggrund af kriterier, som en tværministeriel arbejdsgruppe med KL har udviklet med inddragelse af væsentlige aktører på dagtilbudsområdet.

 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vores børns dagtilbud optager naturligt nok mange mennesker, og det er et område, som tit er genstand for debat. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi nu får fakta på plads, så diskussionerne kan foregå på et mere solidt grundlag end hidtil. Jeg håber, at forældre og andre borgere, politikere og fagfolk vil bruge den nye viden i den lokale dialog om rammerne for vores børn og personale i dagtilbuddene.

- Mai Mercado

Ambitionen er, at alle 98 kommuner skal være med i statistikken, men foreløbig har kun 40 af kommunerne valideret deres tal. Den første statistik omfatter dog 54 procent af alle børn i dagtilbud, og 4 ud landets 5 største kommuner er med.

Mai Mercado siger:

Nu skal vi have resten af kommunerne med. Jeg vil gerne opfordre alle de kommuner, der ikke er med i offentliggørelsen, til at tage opgaven alvorligt og få deres tal med i statistikken snarest muligt.

- Mai Mercado

Om niveauet for normeringerne siger ministeren:

Vi har ikke tal for alle 98 kommuner endnu, men overordnet ser niveauet fornuftigt ud. Der er ikke én normering, som er den korrekte. Der kan være forskel på børnegrupperne, for eksempel betyder andelen af udsatte børn noget. Og kvaliteten for børnene handler i høj grad også om god ledelse, organisering og dygtigt personale. Med den aftale, vi for nylig har indgået om stærke dagtilbud, har vi derfor også prioriteret initiativer om kompetenceløft til ledere og personale, flere pædagoger til udsatte børn og en klarere retning for, hvordan vi løfter børns trivsel og læring.

 

- Mai Mercado

Man kan ikke sammenligne de nye tal med opgørelser fra før 2015, fordi der denne gang er brugt en anden og mere retvisende metode end tidligere. Som noget nyt viser statistikken også stilling og uddannelse for personalet i dagtilbud.

Find statistikken over normeringer i kommunerne på Danmarks Statistiks hjemmeside

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Konst. kontorchef i Kontor for Datastrategi Maria Wichmann, mbwi@sm.dk , 41851085