Danmark på forkant med internationale anbefalinger om børns overgang fra dagtilbud til skole

21-06-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Ny rapport fra OECD viser, at der i medlemslandene er behov for bedre sammenhæng mellem praksis i dagtilbud og skole, bedre samarbejde og mere fokus på udsatte børns overgang til skole. Med nylig aftale om dagtilbud er Danmark rigtig godt på vej, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Børn i danske børnehaver skal have en endnu bedre overgang til 0. klasse end i dag. Der skal være en bedre sammenhæng mellem børnehaven og skolen. Det er en af ambitionerne med den aftale om stærke dagtilbud, som regeringen i denne måned indgik med et bredt flertal i Folketinget.

 

Og der er generelt behov for at forbedre børns oplevelse af at gå fra dagtilbud til skole. Det konkluderer en ny rapport fra OECD, som har kortlagt politik og praksis i 30 medlemslande og partnerlande.

 

Børne- og socialminister Mai Mercado hæfter sig bl.a. ved, at Danmark ifølge rapporten ligger nummer 1 på listen over, hvor stor en andel af børn under 3 år, der går i dagtilbud:

 

Det siger noget om, hvor gode muligheder de danske dagtilbud i samarbejde med forældrene har for at støtte alle børn i deres læring og trivsel. Det skal være sjovt at begynde i skole, og det er en vigtig opgave for dagtilbuddene og skolerne at samarbejde om at give børnene den bedst mulige skolestart. Børnene skal opleve sammenhæng frem for usikkerhed, og med aftalen om stærkere dagtilbud er vi rigtig godt på vej.

- Mai Mercado

 

Aftalen indebærer blandt andet, at kommunen skal tage stilling til, hvordan samarbejde mellem dagtilbud og skole skal foregå, og den pædagogiske læreplan for dagtilbuddene styrkes, så alle børn bliver støttet i eksempelvis at være vedholdende, nysgerrige og respektfulde over for andre. Der bliver stillet krav om målrettede overgangsforløb, så børnehavebørnene for eksempel kommer på skolebesøg, og dialogen mellem dagtilbud og skole bliver styrket, så den vigtige viden om det enkelte børnehavebarn ikke går tabt på vej til skole.

 


Fakta

 

Blandt de internationale anbefalinger fra OECD er:

 

 • Der bør være et børnecentreret perspektiv på overgangen fra dagtilbud til skole, hvor kulturen i både dagtilbuddet og skolen tilpasses barnets behov.
 • Gode overgange kræver, at mange parter tager fælles ansvar, herunder forældre, sociale tilbud, pædagogisk personale i dagtilbud, skolelærere, nationale og lokale myndigheder.
 • Det bør udforskes, hvordan strukturelle udfordringer, der besværliggør samarbejde og kontinuitet i overgangen, kan overkommes. 
 • Der bør sættes fokus på de børn, der er særligt udsatte i forbindelse med overgangen. Det indebærer en systematisk tilgang, som ikke blot involverer dagtilbud og skoler, men også fx sundheds- og socialtilbud til familien.
 • Give støtte til forskning og dokumentation, som kan informere politikudviklingen på området.

Fakta

Med aftalen mellem regeringen, DF, S og R om stærke dagtilbud er der vedtaget disse initiativer, som vedrører overgangen fra dagtilbud til skole:

 

 • Kommunen skal fastsætte og offentliggøre deres mål og rammer for dagtilbud, herunder hvordan dagtilbud og skole samarbejder.

 • En styrket pædagogisk læreplan, som bl.a. skal skabe en tydeligere fælles retning for arbejdet med gode og udviklende læringsmiljøer.

 • Krav om et læringsmiljø med målrettede overgangsforløb det sidste år i dagtilbud som led i arbejdet med den pædagogiske læreplan.

 • Nedsættelse af udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan der mest hensigtsmæssigt, smidigt og ubureaukratisk kan videreformidles relevant information mellem sundhedspleje og dagtilbud samt dagtilbud og SFO/skole.

 • Krav om, at der i SFO’er og fritidshjem i perioden mellem dagtilbud og forud for børnenes start i børnehaveklassen skal arbejde med børns brede læring gennem de seks kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen eller den pædagogiske læreplan.

 • Forældrebestyrelsen får ret til at blive inddraget i arbejdet med det åbne dagtilbud og overgange fra dagtilbud til skole.


Gå til OECD-rapporten

Børne- og Socialministeriet har i samarbejde med Undervisningsministeriet og med input fra en række interessenter udarbejdet en landerapport, som belyser dansk lovgivning, politik og praksis i forhold til overgangen fra dagtilbud til skole.

Landerapporten er en del af vidensgrundlaget for OECD-undersøgelsen og kan findes her

 

Yderligere oplysninger

Fuldmægtig Lise Bendix Lanng, lbla@sm.dk, tlf.: 25 83 64 09

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60