Nyt redskab inspirerer til et godt læringsmiljø i dagtilbud

10-01-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Nu får dagtilbudsledere, pædagogisk personale samt pædagogiske konsulenter og øvrige ledere på dagtilbudsområdet inspiration og et konkret redskab til at udvikle og arbejde med organiseringen af læringsmiljøet.

Børne- og Socialministeriet og Udvalget for god organisering af læringsmiljøet offentliggør i dag et inspirationsmateriale om organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud. Materialet bygger på Master for en styrket pædagogisk læreplan.

I materialet kan ledere og personale i dagtilbud hente idéer til, hvordan de kan bruge lokale muligheder og konkrete pædagogiske intentioner og mål, der er i kommunen og dagtilbuddet, til at tilrettelægge læringsmiljøer.

Materialet giver blandt andet forslag til, hvordan man kan skabe fokus på den læring, der ligger i dagligdagens rutiner, og hvordan man kan bruge dagtilbuddets fysiske rammer mere fleksibelt ved at skabe rum i rummet. Og der er også forslag til, hvordan man kan gå på jagt efter guld i nabolaget med børnene – og finde for eksempel en lokal kunsthåndværker eller automekaniker, som kan inddrages i et forløb i dagtilbuddet

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Når børn skal udvikle sig, trives og lære, er det afgørende, at de færdes i et godt og trygt læringsmiljø i deres vuggestue, børnehave og dagpleje. Nu får vi et redskab, som kan inspirere til, hvordan man ud fra lokale forhold kan organisere gode læringsmiljøer til bedst mulig gavn for børnene. Jeg tror på, at det kan styrke vores dagtilbud og give børnene en endnu mere spændende dag.

- Mai Mercado

BUPL’s Lederforenings formand Sanne Lorentzen siger:

Det er vigtigt, at de faglige ledere går forrest for at styrke børns trivsel og læring i dagtilbuddene. Organiseringen i dagtilbuddene spiller en stor rolle for at få børns leg, spontanitet og kreativitet til at folde sig ud. Jeg er derfor rigtig glad for, at inspirationsmaterialet bygger på det brede syn på læring, som også ligger i masteren for den nye styrkede pædagogiske læreplan.

- Sanne Lorentzen

Inspirationsmaterialet omhandler 5 temaer, udvalgt af udvalget for god organisering af læringsmiljøet:

  • Organisering af pædagogiske aktiviteter
  • Organisering af det pædagogiske personale
  • Brug af fysiske rammer
  • Kontakt med forældre
  • Samarbejde med det omkringliggende samfund

Materialet bliver sendt i trykt udgave til alle landets kommuner, og kan desuden hentes i elektronisk form på www.emu.dk . Her findes også en kort film, som introducerer materialet.

 


Fakta :

Udvalget og inspirationsmaterialet om god organisering af læringsmiljøet:

Udvalgets medlemmer:

Sanne Lorentzen, formand BUPL’s lederforening (udvalgsformand)
Lena McNair, Medlemschef, Arkitektforeningen
Lasse Bjerg Jørgensen, hovedkasserer BUPL
Annie Røn, dagtilbudschef Vordingborg Kommune, Børne- og Kulturchefforeningen
Heidi Lund Hansen, Tilbudschef COWI A/S
Sanni Maria P. Korsgaard, Freelancekonsulent DLO
Rasmus Challi, chefkonsulent DCUM
Birgit Stechmann, chefkonsulent FOA
Jakob Lindahl, bestyrelsesmedlem FOLA
Eva Meyer, Institutionsleder Børnehuset Nyrup


Den 28. og 30. november samt 5. december 2016 blev der afholdt tre inspirationsdage, hvor ca. 500 ledere, pædagogisk personale mv. fik nye ideer og perspektiver til eget arbejde med organisering af læringsmiljøer.

Materialet er udviklet i samarbejde med Udvalget for god organisering af læringsmiljøer af Danmarks Evalueringsinstitut.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Kontorchef Christina Barfoed-Høj, cbah@sim.dk , 25 23 74 41

Formand for BUPL's Lederforening og formand for udvalget, Sanne Lorentzen, slz@bupl.dk , 35 46 52 32