Minister: Vi skal styrke arbejdet med sociale relationer i børnehaven

07-02-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Børn er generelt rigtig glade for at gå i børnehave og kan godt lide de voksne, viser ny rapport fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Men mange oplever også at blive drillet og klager over for meget larm. Danske dagtilbud er grundlæggende gode, men vi skal tage børnenes signaler om udfordringer alvorligt, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Er du glad for at gå i børnehave? Er de voksne gode til at trøste? Er der for meget larm i børnehaven? 

Det er nogle af de spørgsmål, som mere end 3.500 børn i alderen 4-6 år har svaret på i den årlige undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Rapporten ‘Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud' er baseret på Dagtilbudstermometeret – et elektronisk spørgeskema, som centeret har udviklet specifikt til børn i dagtilbud. 

Omkring 9 ud af 10 af børnene siger, at de er glade for at gå i børnehave og har gode venner, at de voksne er gode til at trøste, og at de kan lide de voksne. Samtidig peger rapporten på, at det gode børnemiljø kan være udfordret på nogle områder. Omkring 60 procent af børnene siger, at de bliver drillet, og godt 50 procent savner nogen at lege med. 

Tallene ligger på niveau med den seneste undersøgelse fra sidste år.      

Børne- og socialminister Mai Mercado siger: 

Hvis vi vil skabe bedre dagtilbud, må vi lytte til hovedpersonerne. Børnenes signaler bekræfter mig i, at vi står på et solidt fundament, når det gælder vores dagtilbud. Langt de fleste børn giver udtryk for at trives og være trygge ved personalet i børnehaven. Det er jeg glad for. Men vi skal tage det alvorligt, når mange oplever drillerier eller savner legekammerater. Vi er i fuld gang med at skabe en ny ramme for den pædagogiske læreplan, som blandt andet sætter en klar retning for, hvordan dagtilbuddenes læringsmiljøer kan styrke sociale relationer gennem fokus på respekt for andre, empati og evnen til at danne venskaber.

- Mai Mercado

Børnene giver også udtryk for udfordringer med indendørsmiljøet i børnehaven. 67 procent siger, der er for meget larm i børnehaven, og kun 43 procent siger, at der er steder indenfor, hvor de må lege vildt.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Børn skal både mulighed for at fordybe sig med højtlæsning og samtale og for at brænde krudt af i en fægtekamp. Vi har netop udsendt en stor samling konkrete ideer til, hvordan dagtilbuddene kan organisere sig og skabe endnu bedre miljøer for børnene. Det kan for eksempel handle om at dele dem op i mindre grupper, at gøre bedre brug af den lokale skov eller idrætshal, at indrette sig med møbler, som let kan flyttes rundt, og overveje, om en lang, kedelig gang også kan være en racerbane. Jeg håber, dagtilbuddene og forældrene vil lade sig inspirere af det.

- Mai Mercado

Danmarks Evalueringsinstitut EVA står bag inspirationsmaterialet.

Læs mere om inspirationsmaterialet

 


Fakta

Resultater fra rapporten ‘Børnenes syn på børnemiljøet i dagtilbud'

  • 91 procent svarer, at de er glade for at gå i børnehave
  • 94,4 procent svarer, at de har gode venner i børnehaven
  • 90,4 procent svarer, at de kan lide de voksne i børnehaven
  • 88,7 procent svarer, at de voksne er gode til at trøste, når man er ked af det
  • 80,9 procent svarer, at de voksne er gode til at lytte
  • 52,1 procent svarer, at de savner nogen at lege med
  • 59,8 procent svarer, at de bliver drillet af andre børn, så de bliver kede af det
  • 26,5 procent svarer, at de tit får skæld ud af de voksne
  • 67 procent svarer, at der er for meget larm i børnehaven
  • 57,9 procent svarer, at de tit har det for varmt i børnehaven

3517 børn fra 197 forskellige dagtilbud har besvaret spørgeskemaet i 2016. Dagtilbuddene vælger selv, om de vil benytte Dagtilbudstermometeret. Undersøgelsen er derfor ikke repræsentativ for alle danske dagtilbud. DCUM pointerer samtidig, at tallenes pålidelighed påvirkes af, at et barns besvarelse ofte er et øjebliksbillede.

Find rapporten på DCUM's hjemmeside


 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60