Børne- og socialminister enig i anbefaling: Kvalitet og forældresamarbejde i dagtilbud skal mindske ulighed

27-02-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Formandskabet for Rådet for Børns Læring opfordrer i sin beretning til at sætte ind over for den helt tidlige ulighed i børns læring. Det bliver netop centralt i det kommende dagtilbudsudspil, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

Børns sociale baggrund har stadig i 2017 alt for stor betydning for børns udvikling og kompetencer. Det kommer blandt andet til udtryk ved store forskelle i børnenes sprog og samarbejdsevner ved skolestart, og hverken dagtilbud eller skoler formår i dag at mindske den ulighed. Det konkluderer Formandskabet for Rådet for Børns Læring i sin beretning, som bliver offentliggjort i dag.

Formandskabet kommer samtidig med konkrete anbefalinger både til børne- og socialministeren og undervisningsministeren.

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Børn skal ikke opleve, at der er lagt et bestemt livsspor ud for dem, allerede når de er to år. Vi skal holde deres fremtidsmuligheder åbne, og det gør vi bedst ved at støtte dem i deres udvikling, fra de er helt små. Jeg vil gerne kvittere for, at Formandskabet i deres beretning og øvrige arbejde har fastholdt et så skarpt fokus på den store betydning, vores dagpleje, vuggestuer og børnehaver har for vores børns udvikling og trivsel. Vi skal handle nu og styrke dagtilbuddenes kvalitet – det er jeg helt enig i. Derfor kommer regeringen også med et dagtilbudsudspil, hvor kvalitet, kompetenceløft og forældresamarbejde vil stå centralt.

- Mai Mercado

 

Formandskabets anbefalinger er, at der skal satses mere på dagtilbudsområdet, så vi bliver bedre til at støtte de børn, der har brug for en ekstra indsats for at udvikle sig i takt med deres jævnaldrende. Det kræver gode læringsmiljøer, et kompetenceløft af personalet og et styrket samarbejde med forældrene. Det pædagogiske personale skal klædes endnu bedre på til at vejlede og samarbejde med forældrene om børnenes læring. Det betyder ifølge Formandskabet også, at der skal mere fokus på læringsmiljøet i hjemmet.

Formandskabet offentliggør i dag deres beretning på en konference om læringsulighed i København.

Læs hele beretningen hos Rådet for børns læring

 


Fakta: Rådet for Børns Læring

Rådet for Børns Læring er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i folkeskoleloven. Rådet ledes af et Formandskab, der hvert år afgiver en skriftlig beretning til undervisningsministeren og børne- og socialministeren. Beretningen omhandler Rådets virksomhed og indeholder forslag til nye initiativer, der kan fremme kvaliteten i dagtilbuddene og folkeskolen.

Formandskabet består af: Direktør, Agi Csonka (formand); rektor, Stefan Hermann; dagtilbudsleder, Fie Lademann; børne- og kulturdirektør, Anders-Peter Østergaard; skoleleder, Gitte Reimann, forsknings- og udviklingschef, Andreas Rasch-Christensen og professor, Charlotte Ringsmose.


Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon: 41 85 13 60