Nye pejlemærker skal skabe fælles retning for realisering af den pædagogiske læreplan

21-12-2017
Dagtilbudsaftale

Partnerskabet om kompetenceudvikling og viden i praksis for styrket faglighed og ledelse har i løbet af efteråret 2017 formuleret en række pejlemærker, der sætter en fælles retning og ramme for de initiativer, som skal bidrage til at den styrkede pædagogiske læreplan realiseres i praksis.

Pejlemærkerne sætter retningen for, hvordan kompetenceudviklingsforløb, inspirationsmaterialer, emu.dk på dagtilbudsområder mv. skal bidrage til realiseringen af den pædagogiske læreplan.

Partnerskabet har formuleret pejlemærker for:

  • Indholdet. Hvad skal der særligt ud fra den pædagogiske læreplan være fokus på i diverse tiltag – herunder de forskellige elementer i et pædagogisk læringsmiljø, forældresamarbejde, tværfagligt samarbejde m.v.
  • Formen for formidling og omsættelse af viden, læringsforløb m.v. – bl.a. krav om praksisrelevans, understøttelse af kritisk refleksion og analyse af egen praksis m.v.

Pejlemærker sætter således nu helt konkret retningen for et omfattende kompetenceløft af ledere, faglige fyrtårne i daginstitutioner og dagplejere, samt for arbejdet med at afdække og definere indhold og behov i forhold til de ’forandringspakker’ med understøttende materialer, der skal aktivere den nye pædagogiske læreplan helt ude i daginstitutionerne og dagplejen.

Baggrund: Om partnerskabet
Etableringen af et partnerskab på dagtilbudsområdet er ét af initiativerne i den politiske aftale Stærke dagtilbud – Alle børn skal med i fællesskabet, der prioriterer 580 mio. kr. til at udvikle dagtilbudsområdet.

Alle centrale aktører på området er repræsenteret, herunder BUPL, FOA, KL, BUPL’s lederforening, BKF, DLO, universiteterne, professionshøjskolerne, SOSU-skolerne, Socialstyrelsen mv. Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA University College, er formand for Partnerskabet, som betjenes af et fælles sekretariat med deltagelse fra Børne- og Socialministeriet samt Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Partnerskabet mødes mindst fire gange om året og skal som udgangspunkt fortsætte sit arbejde til minimum 2019.