Bekendtgørelser om to ansøgningspuljer er lagt på høringsportalen

21-12-2017
Dagtilbudsaftale

Med dagtilbudsaftalen ’Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet’ igangsættes en række puljer, som kommuner og dagtilbud kan ansøge. Der er nu udarbejdet bekendtgørelser for to af aftalens puljer, som lægges på høringsportalen.

Pulje til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner

Der udmeldes en varig ansøgningspulje til ansættelse af flere uddannede pædagoger mv. til de 100 daginstitutioner, der har flest børn i udsatte positioner.

Der er nu udarbejdet en puljebekendtgørelse, som er lagt på høringsportalen  torsdag d. 21. december 2017. Der er frist for høringssvar d. 24. januar 2018.  

Puljen udmeldes med en udførlig ansøgningsvejledning forventeligt ultimo februar 2018 med ansøgningsfrist medio april. Puljen forventes udmøntet ultimo juni. 

Læs mere i bekendtgørelsen på høringsportalen.

Puljen vil blive udmeldt hvert tredje år. Der er afsat ca. 45 mio. kr. i 2018 og ca. 83 mio. kr. årligt fra 2019 og hvert år frem til puljen.

 

Pulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft

Der udmeldes en ansøgningspulje til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft af hhv. dagplejere, ledere i dagpleje og daginstitutioner samt faglige fyrtårne (pædagoger) i daginstitutioner. Kompetenceløftet tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan.

Der er nu udarbejdet en puljebekendtgørelse, som er lagt på høringsportalen  torsdag d. 21. december 2017. Der er frist for høringssvar d. 24. januar 2018.  

Puljen udmøntes i én ansøgningsrunde, og udmeldes med en udførlig ansøgningsvejledning forventeligt ultimo februar 2018  med ansøgningsfrist medio april. Puljen forventes udmøntet ultimo juni. 

Midlerne fordeles til kommunerne på baggrund af antal af 0-5 årige børn i kommunerne i 2018, svarende til fordelingsnøglen for særtilskuddet til bedre kvalitet i dagtilbud. Puljen er samlet set på ca. 162 mio. kr.

Læs mere i bekendtgørelsen på høringsportalen.