Nyt udvalg skal foreslå, hvordan viden om børn ikke går tabt ved overgange

28-08-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud Dagtilbudsaftale

Når et barn starter i vuggestue og skole, må vigtig viden fra sundhedsplejersken og det pædagogiske personale om barnets udvikling og trivsel ikke gå tabt. Børne- og socialminister Mai Mercado har som led i dagtilbudsaftalen ”Stærke dagtilbud” nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til, hvordan relevante informationer kommer med videre og bliver brugt til gavn for børnene.

I dag går et nyt udvalg i gang med at se på, hvordan børn kan få bedre overgange mellem hjem, dagtilbud og skole. Børne- og socialminister Mai Mercado har nedsat udvalget, som består af repræsentanter fra Undervisningsministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Børne- og Socialministeriet 

Udvalget skal komme med forslag til, hvordan der mest smidigt og ubureaukratisk og med inddragelse af forældrene, kan indsamles og videreformidles vigtige informationer om børn i overgangene mellem hjem og dagtilbud og igen fra dagtilbud til fritidstilbud og skole. En lang række interessenter og eksperter vil også blive inddraget i udvalgsarbejdet, som er et af initiativerne i aftalen om ”Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fælleskabet”, som blev indgået i juni mellem regeringen, DF, S og RV. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Det er afgørende for børns trivsel og udvikling, at der er et stærkt samarbejde mellem forældre, sundhedspleje, dagtilbud, fritidstilbud og skoler. Hvis sundhedsplejersken for eksempel har observeret problemer med et barns tilknytning til forældrene i det første leveår, er det vigtig viden for det pædagogiske personale i dagplejen eller vuggestuen. Dialogen er et uundværligt led i en tidlig og forebyggende indsats.

- Mai Mercado

 

Udvalget vil kortlægge, hvordan kommunerne i dag arbejder med udveksling af informationer om børn i overgangene, og det vil drøfte de juridiske rammer og dataetiske og pædagogiske perspektiver, der er forbundet med deling af informationer med henblik på at komme med forslag til, hvordan vigtig viden ikke går tabt i overgange. 

Udvalget afrapporterer til børne- og socialministeren, undervisningsministeren og sundhedsministeren i slutningen af februar 2018. 

Læs aftalen om stærke dagtilbud  

Læs udvalgets kommissorium  

 

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60

Chefkonsulent Mette Arnsfelt McPhail, mmcp@sm.dk, 25 83 64 05