Nyt korps klar til at rådgive om bedre dagtilbud for børn i udsatte positioner

06-04-2017
Pressemeddelelse Dagtilbud

Nu kan dagtilbud og kommuner søge om forløb med nyt korps, som rådgiver om, hvordan man bedst støtter udviklingen hos børn i udsatte positioner. Stort potentiale for at hjælpe flere børn til en bedre start på livet, siger børne- og socialminister Mai Mercado.

I dag åbner Socialstyrelsen for ansøgninger om samarbejde med det nye korps af praksiskonsulenter, som tilbyder rådgivning til dagtilbud og kommuner med børn i udsatte positioner. Det kan for eksempel være børn fra familier præget af manglende overskud på grund af sygdom eller arbejdsløshed, eller hvor forældrene ikke taler dansk. Konsulenterne skal vejlede om, hvordan man i dagtilbuddene kan skabe et miljø, som er stimulerende og trygt, og hvordan det pædagogiske personale kan fremme gode fællesskaber blandt børnene. Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

Vi ved, at det gør en markant positiv forskel for børn i udsatte positioner at gå i dagtilbud af høj kvalitet. I sidste ende giver det dem flere muligheder i livet. Derfor er der så stort potentiale i at rådgive lederne og personalet i vores børnehaver, vuggestuer og dagplejer om, hvordan de løfter de børn, der har brug for en ekstra hånd. Det vil jeg også have fokus på i mit kommende udspil til stærkere dagtilbud.

- Mai Mercado

Allerede når børn forlader børnehaven, er der op mod to års forskel på sociale, sproglige, før-matematiske og følelsesmæssige kompetencer hos de børn, der er mest udfordrede og de børn, der klarer sig gennemsnitligt. Forskellene kan spores allerede fra 3-års-alderen og har en klar sammenhæng med børnenes familiebaggrund.

Det nye konsulentkorps består af erfarne pædagoger, ledere og pædagogiske konsulenter med stærke vejledningskompetencer. Korpset tilbyder etårige rådgivnings- og vejledningsforløb samt miniforløb af ti timers varighed. De korte forløb er primært til private og selvejende dagtilbud, men også kommuner og kommunale dagtilbud har mulighed for at ansøge disse forløb.

De første forløb går i gang i august 2017. Derefter tilbydes nye forløb hvert halve år til og med 2019. Korpset forventes med etårige forløb og miniforløb at nå ud til mindst 25 kommuner og et stort antal dagtilbud.  


Baggrund for initiativet

Der blev med satspuljeaftalen for 2016 afsat i alt 23 millioner kroner til et hold pædagogiske praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet. Holdet skal gennem praksisnær rådgivning og vejledning være med til at fremme viden og kompetencer hos det pædagogiske personale i børnehaver, vuggestuer og dagpleje og med en kommunal forankring.


Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Børne- og Socialministeriets pressetelefon: 41 85 13 60