Evalueringsredskaber i dagtilbud

05-09-2016
Nyhed Dagtilbud

Evalueringer indgår i dag som en integreret del af dagtilbuddenes praksis. En god evalueringskultur i dagtilbud, er fagligt reflekteret, systematisk og meningsfuld for dagtilbuddet, og evaluerings- og dokumentationsmetoder er velvalgte i forhold til formålet og afstemt med den pædagogiske praksis. Derudover rummer en god evalueringskultur en evalueringspraksis, som bygger på en kombination af de evalueringer, der bl.a. finder sted i hverdagen i forbindelse med det pædagogiske arbejde, evalueringer i forbindelse med møder, og evalueringer som understøttes af evalueringsredskaber.

Det kan starte med et spørgsmål, en nysgerrighed eller en undren, det kan være omkring det enkelte barn, børnegruppen, læringsmiljøet eller sammenhængen herimellem. Det er således ikke metoden eller det enkelte evalueringsredskab, som er styrende for, hvad det kigges på og arbejdes med. Valget af metode og redskab skal derimod styres af den nysgerrighed og de spørgsmål, som melder sig, når der i det pædagogiske arbejde reflekteres over det enkelte barn, børnegruppen, læringsmiljøet mv.

 

Publikationen ”Evalueringsredskaber i dagtilbud” er udfærdiget af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Børne- og Socialministeriet og sætter fokus på evalueringer, herunder valg af relevante evalueringsredskaber. Publikationen giver dermed et perspektiv på evaluering i dagtilbud og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af tilgange i arbejde med en evaluerende pædagogisk praksis. Oversigten over evalueringsredskaber kan imidlertid give både overblik og inspiration i valget af evalueringsredskaber, og derved fungere som et blandt flere redskaber i en reflekteret evalueringspraksis, som kan understøtte og styrke kvalite­ten af det pædagogiske læringsmiljø og bidrage til trivsel, læring og udvikling for hele børnegruppen.

 

Er du nysgerrig og vil vide mere, så kan du finde publikationen i dens fulde længde ved at klikke på linket til øverst til højre.