Børne- og socialminister

Mai Mercado

Børne- og socialminister
Medlem af Det Konservative Folkeparti
Medlem af Folketinget

  • Børne- og socialminister fra 28. november 2016
  • Folketingsmedlem for Det Konservative Folkeparti i Fyns Storkreds fra 15. september 2011
  • Kandidat for Det Konservative Folkeparti i alle opstillingskredse i storkredsen fra 2013
  • Kandidat for Det Konservative Folkeparti i Faaborgkredsen fra 2010 til 2013
  • Cand.scient.pol., Syddansk Universitet, fra 2001 til 2008
  • Gymnasium, Odense Katedralskole, fra 1997 til 2000
  • Medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune fra 2013
  • Medlem af byrådet i Odense Kommune for Det Konservative Folkeparti 2006-2011, 2. viceborgmester 2009-2011
  • Konsulent, Energinet.dk, fra 2008 til 2011
  • Født 20. august 1980 i Tønder, datter af tandlæge John Carstens og efterskolelærer Hanne Carstens

Mai Mercado

Børne- og Socialministeriet 
Holmens Kanal 22, 1060 
København K

E-mail:  min@sm.dk

Pressebilleder

Ophavsretten til pressebillederne tilhører Børne- og Socialministeriet.

Pressebillederne af ministeren kan imidlertid frit gengives med behørig kildeangivelse og kreditering af fotografen.  Dog må billederne ikke ændres, manipuleres eller gøres til genstand for selvstændig kommerciel udnyttelse.

Repræsentation og kalender

Som led i åbenhedsordningen kan du her se en oversigt over ministerens udgifter og aktiviteter. Som led i en politisk aftale, der blev indgået den 30. april 2009 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre, blev der indført en ny åbenhedsordning om ministres udgifter og aktiviteter.

Den nye ordning betyder, at der løbende skal offentliggøres oplysninger om ministrenes månedlige repræsentationsudgifter, udgifter til tjenesterejser, modtagne gaver og varetagelsen af officielle repræsentative opgaver. Ordningen indeholder også information om den kommende måneds officielle ministeraktiviteter.

Se de seneste oversigter over ministerens udgifter og aktiviteter på åbenhedsordning.dk