Materialer til 'Sprogvurdering 3-6' - målrettet it-leverandører

'Sprogvurdering 3-6' er en forskningsbaseret videreudvikling af redskabet 'Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen'. 'Sprogvurdering 3-6' omfatter alle aldersgrupper i børnehaven og børnehaveklassen, idet den også indeholder en 4-årsvurdering. Der er i den forbindelse udarbejdet materialer, der kan anvendes af it-leverandører, som ønsker at udarbejde en it-understøttet løsning til 'Sprogvurdering 3-6'.

Materialerne til ’Sprogvurdering 3-6’ omfatter materialer til at foretage sprogvurdering af børn på individ- og klasseniveau, spørgerammer til børn, forældreskema, vejledning til sprogvurderingsmaterialet med beregningsnotat, en vejledende systembeskrivelse samt de tilhørende translate-filer, der skal bruges i udregningen af barnets score. Endvidere findes et beregningsnotat med et eksempel på, hvordan barnets konkrete score beregnes.

Materialerne er alene målrettet it-leverandører, som ønsker at udvikle en it-understøttet løsning til 'Sprogvurdering 3-6'.

Bemærk : It-leverandører, som ønsker at udvikle en it-løsning af 'Sprogvurdering 3-6', kan kontakte ministeriet mhp. adgang til materialerne. Kommuner, der ønsker en digital understøttelse af 'Sprogvurdering 3-6', herunder adgang til de tilknyttede materialer, skal kontakte en it-leverandør.

Baggrund

Socialstyrelsen under Børne- og Socialministeriet drifter i dag et it-understøttet sprogvurderingsredskab ved navn ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’, som stilles gratis til rådighed for kommunerne. Redskabet understøtter et krav i henholdsvis dagtilbudsloven og bekendtgørelse til folkeskoleloven om sprogvurdering i 3-års-alderen og starten af børnehaveklassen.

’Sprogvurdering 3-6’ er en videreudvikling af redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’. Materialerne fra ’Sprogvurdering 3-6’, som nu offentliggøres, kan ikke kombineres med redskabet ’Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen’. Materialerne til 'Sprogvurdering 3-6' kan ikke anvendes uden en it-understøttelse.

Potentielle leverandører skal være opmærksom på en mulig efterspørgsel fra centralt hold på indberetning af data om sprog genereret på baggrund af de sprogvurderinger, som foretages i kommunerne. Der gøres videre opmærksom på, at persondatalovens regler for behandling af personoplysninger skal iagttages.