Udvalg for god organisering af læringsmiljøet

Udvalget har set på, hvordan børnehaver, vuggestuer og dagplejere kan tage fat om egne udfordringer og organisere læringsmiljøet på en god måde.

Udvalget for god organisering af læringsmiljøet bestod af arkitekter, folk med viden om brug af fysiske rammer inde og ude, pædagoger, it-fagpersoner, dagplejere med flere, har set på organisering af strukturen. Formanden for BUPL’s Lederforening, Sanne Lorentzen, var formand for udvalget.

Opgave

Udvalget har lavet forarbejdet til et inspirationsmateriale, som kan understøtte dagtilbudsledere og pædagogisk personale i at skabe gode betingelser for læringsmiljøet. Udvalget har arbejdet ud fra fem temaer, som har betydning for organisering af et godt læringsmiljø.

De fem temaer er:

  • Organisering af pædagogiske aktiviteter
  • Fordeling og organisering af personale
  • Brug af fysiske rammer inde og ude.
  • Organisering af kontakt og dialog med forældre.
  • Samarbejde med det omkringliggende samfund og brug af frivillige kræfter i dagtilbud (fx kultur- og idrætsinstitutioner, natur, skoler og plejehjem)


Inspirationsmateriale

Udvalget har sammen med Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, udarbejdet et inspirationsmateriale.