Regionale dialogdage

I september 2016 inviterede Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til to regionale dialogdage i henholdsvis København og Billund. Formålet var at skabe et godt grundlag for, at den styrkede pædagogiske læreplan bliver brugbar og meningsfuld i den pædagogiske praksis. Dagenes input bruges i arbejdsgruppernes kvalificering af den styrkede pædagogiske læreplan og vil senere blive inddraget, når der skal udarbejdes inspirationsmateriale.

På de to dialogdage deltog i alt 750 pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske assistenter, ledere og konsulenter og andre, der interesserer sig for dagtilbud.

Dagenes overskrift var ”fra ord til praksis”, og formålet var i fællesskab at diskutere, hvordan en styrket pædagogisk læreplan omsættes i dagtilbuddenes hverdag. 

Deltagerne blev fordelt på forskellige workshops om bl.a. faglig ledelse, læring for børn i udsatte positioner, evaluering og forældresamarbejde. Her skulle de diskutere, hvilke betydningsfulde elementer netop deres workshoptema indeholder, samt hvordan det kan omsættes til praksis.

Alle workshops var præget af en produktiv, kreativ og diskussionslysten atmosfære, hvor mange nye elementer og ideer kom i spil.

 

Inputs fra dagene

Særligt inspirerende var deltagernes praksisorienterede fokus på at sætte barnets perspektiv og stemme i centrum i planlægningen og evalueringen af den pædagogiske praksis.

En anden vigtig diskussion med mange nye inputs var, hvordan en åben og ligeværdige dialog er en forudsætning for et godt samarbejde mellem dagtilbud og forældre. Der kom mange forslag til, hvordan ledelse og personale kan skabe forudsætningerne for en praksis, der inddrager forældrene ud over den årlige sommerfest.

Det blev også diskuteret, hvordan løbende refleksion og evaluering gøres på en måde, der er meningsfuld for og udvikler det pædagogiske arbejde.  Se alle inputs her.

 

Et led i arbejdet med at styrke den pædagogiske læreplan

Dagens mange inputs blev givet videre til de seks arbejdsgrupper for en styrket pædagogisk læreplan. Arbejdsgrupperne har kvalificeret og udfoldet de seks temaer i læreplanen, de har formuleret få, brede pædagogiske læringsmål og konkrete bud på, hvordan de nye elementer i læreplanen omsættes i praksis til gode læringsmiljøer. Deltagernes inputs bruges altså i selve formuleringen af den nye pædagogiske læreplan for at sikre en stærk kobling til den pædagogiske virkelighed.

I løbet af 2017 skal arbejdsgruppernes bud på den nye pædagogiske læreplan behandles politisk. Hvis den vedtages, vil læreplanen blive omsat til lovgivning og andet materiale, der skal understøtte, at de nye elementer omsættes i dagtilbuddenes pædagogiske praksis. I den proces vil de mange inputs fra dialogdagene blive anvendt igen for at sikre, at en ny pædagogisk læreplan implementeres på en god og praksisnær måde.